Công ty cổ phần Hà Phong

Thuế thu nhập cá nhân từ chuyển nhượng bất động sản tăng 183%

09/06/2021

Mặc dù ngành thuế đã thực hiện tăng mức giảm trừ gia cảnh, nhưng số thu từ thuế thu nhập cá nhân vẫn tăng và tập trung chủ yếu vào các khoản thu từ chứng khoán, chuyển nhượng bất động sản…

Báo cáo tại hội nghị giao ban trực truyến về tình hình thực hiện nhiệm vụ tháng 5 và triển khai công tác tháng 6, Tổng cục Thuế cho biết trong tháng 5/2021, thu ngân sách nhà nước do cơ quan Thuế quản lý ước đạt 86.317 tỉ đồng, bằng 7,7% so với dự toán.

Lũy kế thu ngân sách nhà nước 5 tháng đạt 51,6% so với dự toán, bằng 114,5% so với cùng kỳ năm 2020. Hiện toàn ngành đã có 52/63 địa phương thu ngân sách đạt trên 45% dự toán. Trong đó, đại diện Tổng cục Thuế cho biết, thuế thu nhập cá nhân có tiến độ thu cao, đạt 60,2% dự toán và tăng 12,7% so với cùng kỳ.

Phân tích cho thấy, mặc dù từ 1/7/2020, ngành thuế đã thực hiện tăng mức giảm trừ gia cảnh, nhưng số thu từ thuế thu nhập cá nhân vẫn tăng và tập trung vào các khoản thu từ chứng khoán tăng 320% so với cùng kỳ, từ đầu tư vốn của cá nhân tăng 169% so với cùng kỳ, từ chuyển nhượng bất động sản tăng 183% so với cùng kỳ. Qua đó, góp phần làm số thuế thu nhập cá nhân tăng.

Bên cạnh đó, Tổng cục Thuế đã hoàn thành việc nâng cấp ứng dụng hỗ trợ người nộp thuế nộp giấy đề nghị gia hạn nộp tiền thuế đất theo Nghị định 52 bằng phương thức điện tử. Đến nay đã có 13.000 giấy đề nghị gia hạn đã thực hiện bằng phương thức này.

  • Tags:
  • Share:

024.32039669