Công ty cổ phần Hà Phong

Thị trường bất động sản phải hướng đến yếu tố bền vững

19/11/2020

Các chuyên gia nhận định, với yêu cầu ngày càng cao của khách hàng cũng như xu hướng phát triển, thị trường bất động sản phải hướng đến yếu tố bền vững, đảm bảo vấn đề môi trường, an sinh xã hội…

Hiện nay, với xu hướng đô thị hóa, nhiều quốc gia đang phát triển như Việt Nam dự kiến sẽ đạt 50-55% dân số sống ở đô thị vào năm 2035. Quá trình phát triển đô thị ở Việt Nam diễn ra đồng thời việc hình thành đô thị mới, song hành với chỉnh trang đô thị hiện hữu. Điều này đòi hỏi phải có sự đồng bộ, phối hợp chặt chẽ giữa quy hoạch tổng thể, quy hoạch chi tiết, các dự án bất động sản và phối hợp liên ngành giao thông, tiện ích, cùng với hạ tầng công nghệ. Mặt khác, cạnh tranh giữa các quốc gia sẽ nhanh chóng trở thành cuộc cạnh tranh ở cấp độ đô thị. Do đó, phát triển đô thị không chỉ là xây dựng cơ sở hạ tầng, mà còn là khởi tạo môi trường đáng sống để thu hút nguồn nhân lực.

Phát triển đô thị không chỉ là xây dựng cơ sở hạ tầng mà còn là khởi tạo môi trường đáng sống để thu hút nguồn nhân lực.

Trong phát triển đô thị thì vấn đề quan trọng nhất vẫn là đảm bảo an cư lạc nghiệp cho người dân, tránh trường hợp đô thị hình thành nhưng không thu hút được người dân. Cụ thể, trước khi triển khai dự án cần nghiên cứu cư dân tương lai là những ai, chứ không chỉ dừng lại ở việc xây nhà để bán. Như vậy, trong quy hoạch thì phát triển đô thị luôn đi cùng vấn đề xử lý tài nguyên môi trường, sử dụng đất phục vụ cho đối tượng nhóm dân cư… Bên cạnh đó, cơ sở hạ tầng khác với trước đây là trường học, siêu thị… nhưng hiện nay đòi hỏi đa dạng yếu tố tiện ích hơn đối với môi trường sống và làm việc của đa dạng cộng đồng cư dân.

Ông Olivier Souquet, Sáng lập và Chủ tịch De-so Architects Planners đánh giá, sự hấp dẫn và thu hút của đô thị là có yếu tố bản sắc bản địa, nên câu hỏi đặt ra là làm sao xây dựng được những thành phố có sự khác biệt. Vấn đề toàn cầu hóa cũng dẫn đến quá trình giao thoa văn hóa, nên đô thị cần những điểm nhấn mà ai nhìn vào cũng có thể nhận ra địa điểm đó là ở đâu.

Các chuyên gia đồng quan điểm rằng, đô thị đáng sống cần xác định phù hợp với những đối tượng cụ thể để tạo nên cơ chế chính sách phát triển phù hợp. Trong một đô thị cũng hình thành những nhóm cộng đồng dân cư khác nhau, nên cần nhìn nhận quy hoạch đô thị dưới góc độ đa ngành, đa bản sắc văn hóa.

Theo Việt Q

  • Tags:
  • Share:

024.32039669