Công ty cổ phần Hà Phong

Giá đất sẽ “minh bạch” từ tháng 7/2021?

18/01/2021

Từ tháng 7/2021, hệ thống cơ sở dữ liệu đất đai quốc gia sẽ vận hành thống nhất từ Trung ương đến địa phương…

Dự án “Tăng cường năng lực định giá đất và hệ thống thông tin giá đất dựa trên VietLIS”.

Việc này không chỉ giúp giảm các thủ tục hành chính, bộ máy mà còn đem lại sự minh bạch thông tin đất đai…

Tổng cục Quản lý đất đai, Bộ Tài nguyên và Môi trường (TN&MT) vừa tổ chức hội nghị tổng kết Dự án “Tăng cường năng lực định giá đất và hệ thống thông tin giá đất dựa trên VietLIS”. Đây là dự án nhằm khắc phục những hạn chế trong tổ chức xây dựng, quản lý, cập nhật thông tin dữ liệu giá đất tại các địa phương.Từ tháng 6/2017 – 12/ 2019, dự án được triển khai tại 4 địa phương gồm Vĩnh Phúc, Bắc Ninh, Cần Thơ, Đà Nẵng.

Theo Tổng cục này, đến nay dự án đã xây dựng mô hình định giá đất và quy trình định giá đất hàng loạt phù hợp với Việt Nam. Cán bộ tại Trung ương và địa phương được tăng cường năng lực về định giá đất. Với định hướng phát triển nền kinh tế nhanh nhưng bền vững, Việt Nam xác định nhiệm vụ cần tập trung trước nhất là xây dựng và phát triển đồng bộ các thị trường. Trong đó, thị trường đất đai và bất động sản đóng vai trò rất quan trọng.

Để thực hiện được định hướng, quản lý đất đai cần phải dựa trên nền tảng hệ thống thông tin cơ sở dữ liệu. Thông tin giá đất công khai, minh bạch và đáng tin cậy. Đi kèm với đó là cải cách thủ tục hành chính trong lĩnh vực quản lý đất đai để thuận tiện cho người dân. Đây cũng là mục tiêu mà Bộ TN&MT trường nỗ lực hướng tới nhằm xây dựng một hệ thống quản lý tài nguyên đất đai hiện đại. Qua đó, để có thể chia sẻ thông tin dữ liệu giữa các cấp, các ngành và cung cấp thông tin cho các tổ chức, cá nhân có nhu cầu.

Đánh giá về kết quả dự án, Giám đốc Trung tâm thông tin dữ liệu (Tổng cục Quản lý đất đai) Võ Anh Tuấn cho biết, mô hình định giá đất và quy trình định giá đất hàng loạt phù hợp với điều kiện Việt Nam.

Ông Tuấn nhấn mạnh, dự án đã hoàn thành và đáp ứng kết quả đầu ra mong đợi, mang lại hiệu quả kinh tế cho ngành và các địa phương trực tiếp tham gia. Dự án cũng từng bước nâng cao năng lực công tác định giá đất của các cơ quan quản lý về giá đất. Từ đó, đáp ứng yêu cầu quản lý Nhà nước về đất đai trước mắt cũng như lâu dài. Đồng thời, góp phần công khai, minh bạch thị trường bất động sản, phát huy nguồn lực từ đất đai và đáp ứng nhu cầu của người dân.

Phân tích chiến lược phát triển và lộ trình triển khai hệ thống định giá đất tại Việt Nam, đại diện Ủy ban Thẩm định giá Hàn Quốc cho biết, Việt Nam cần phân tích các chính sách giá đất công khai của các nước ở tầm vĩ mô và vi mô. Từ đó, đưa ra phương hướng có tính thực tiễn cho chính sách giá đất ở Việt Nam.

Theo Giáo Dục Thời Đại

  • Tags:
  • Share:

024.32039669