Giá bất động sản hiện nay nhìn từ các chỉ số đo lường

Theo chỉ số giá bất động sản tại Hà Nội và Tp.HCM tính đến hết quý II-2013, hàng tồn kho đã giảm tại Hà Nội, tính thanh khoản tăng tại Tp.HCM. Đây là số liệu Công ty Savills Việt Nam vừa công bố.

Toàn bộ các tuyến đường Khu đô thị Hà phong đã được rải asphalt

Từ ngày 18 - 20/10/2013, Phiên giao dịch BĐS lần II với chủ đề: Nhà ở xã hội và nhà cho nhu cầu thực