Họp giao ban Tập đoàn tháng đầu năm 2019

Chiều 3/1/2019, Tập đoàn Thái Bình Dương đã triển khai họp giao ban tháng 1 năm 2019. Cuộc họp giao ban đầu năm chủ yếu tập trung nhìn nhận, đánh giá lại kết quả của Công ty trong năm 2018 và đề ra một số hoạt động trọng điểm của Tập đoàn trong năm 2019.

Tại buổi họp, Ban lãnh đạo Tập đoàn tổng kết lại kết quả triển khai các hoạt động của năm 2018, đánh giá cao những nỗ lực của tập thể cán bộ, nhân viên Tập đoàn trong năm qua trong việc triển khai các Chương trình, hoạt động của Tập đoàn và cũng đề nghị các cán bộ, nhân viên tập trung cao độ công việc triển khai thời điểm trước Tết âm lịch để đảm bảo tiến độ công việc các Dự án mà Tập đoàn đang triển khai, chuẩn bị tốt nhất cho các Chương trình trọng điểm năm 2019.

Một số hình ảnh tại buổi họp giao ban: 

Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Phan Văn Quý thông tin về các Chương trình, hoạt động trọng điểm năm 2019

Tổng Giám đốc Trần Trung Dũng phát biểu tổng kết các hoạt động, chương trình, dự án năm 2018 của Tập đoàn

Toàn cảnh buổi họp tại Tập đoàn

Ảnh: Minh Tiến

Một số tin liên quan