Công nhân đang trồng cỏ hoàn thiện tiểu cảnh tại dự án. Ảnh chụp ngày 26/04/2016

 

 

 

 

Một số tin liên quan