Bổ nhiệm nhân sự chủ chốt Tập đoàn Thái Bình Dương

Với mục tiêu kiện toàn bộ máy và phát triển công tác nhân sự nhằm đáp ứng các yêu cầu, mục tiêu phát triển trong thời gian tới, Tập đoàn Thái Bình Dương đã tổ chức họp giao ban tháng 2 năm 2019 và bổ nhiệm nhiều vị trí chủ chốt của Tập đoàn và đơn vị thành viên.

Ban lãnh đạo Tập đoàn chúc mừng các nhân sự chủ chốt mới được bổ nhiệm

Theo đó Ông Nguyễn Tiên Phong được bổ nhiệm là Phó Tổng Giám đốc Công nghiệp và Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Năng lượng Pacific – Bình Thuận; Ông Nguyễn Thế Nguyện được bổ nhiệm làm Phó Tổng Giám đốc Đầu tư; Ông Võ Tuấn Anh được bổ nhiệm làm Phó Tổng Giám đốc Bất động sản và ông Phan Lê Hoàng được bổ nhiệm làm Phó Tổng Giám đốc EPC. Mỗi vị trí giữ một vai trò chiến lược khác nhau và được gắn kết vì mục tiêu chung xây dựng Tập đoàn ngày càng phát triển vững mạnh, đạt được nhiều kế hoạch đề ra.

Trao quyết định bổ nhiệm cho chức danh Trưởng, Phó các Phòng, Ban và lãnh đạo các đơn vị thành viên

Trong đợt bổ nhiệm các vị trí chủ chốt đầu năm 2019, Ban lãnh đạo Tập đoàn cũng trao quyết định bổ nhiệm cho các vị trí Trưởng, Phó các Phòng, ban, đơn vị.

Trong không khí trang trọng và vui mừng chào đón năm mới Kỷ Hợi 2019, Ban lãnh đạo Tập đoàn đã cùng nâng ly chúc mừng các nhân sự được bổ nhiệm và chúc mừng cho một năm mới với nhiều thắng lợi và thành công.

Ảnh:  Minh Tiến

 

Một số tin liên quan